Fortsatt förlängning av regellättnader för sjöfarten