Europeiska redare efterfrågar rättvis och ambitiös plan för prissättning av koldioxid