Blå tillväxt kritiska till förslaget om nya lotsavgifter