AI används för energieffektivisering i nytt sjöfartsprojekt