Vilken typ av bränsle ska sjöfarten använda i framtiden?

Fredrik Larsson, ansvarig för miljö och klimat på Svensk Sjöfart, deltog under onsdagen vid Trafikutskottets öppna utfrågning om transportsektorns klimatmål.

Utmaningen som diskuterades under utfrågningen var utsläpp inom transportsektorn.

– För sjöfarten är det problematiskt att utsläppen både sker via utrikes och nationell sjöfart. Sjöfarten är väldigt global och internationell och passerar samtliga gränser, det gör även utsläppen, säger Fredrik Larsson. Vi angriper problemen genom energieffektivisering, byte till alternativa drivmedel och sökande efter drivmedel som genererar noll utsläpp. Det finns också en strävan efter att i framtiden fånga in koldioxid som i förlängningen kan lagras och återanvändas.

Val av bränsle är en av sjöfartens största frågor idag och Fredrik Larsson menar att det är viktigt att se på helheten.

– När vi blickar framåt ser vi ett stort problem med att hitta nollemissionsbränslen, vart ska de komma ifrån, hur ska vi få fatt på dem och hur ska vi få i gång en produktion som kan säkerställa att vi kan fortsätta med sjöfart i den omfattning som vi gör idag, utan att släppa ut någonting. Det här är den stora stötestenen för den internationella sjöfarten idag, vilken typ av bränsle ska vi använda i framtiden? Om vi skulle byta ut all den bränsle som sjöfarten använder, dels på internationell basis, dels nationellt, mot någon form av nollemissionsbränsle, som exempelvis elektrobränsle, så behöver vi mycket energi i form av elproduktion för att kunna producera den typen av bränslen. Jag såg nyligen en rapport som visar att vi behöver motsvarande 3000 TWh, för att producera sådana bränslen. Det är ganska mycket, särskilt ur perspektivet att den totala svenska elproduktionen är 160 TWh, vi behöver jättemycket nya former av energi, säger Fredrik Larsson.

I sin presentation påpekade Fredrik Larsson att utsläppsfrågan inte är en fråga som kan lösas enbart på nationell nivå, utan något som måste beslutas globalt om inte konkurrenskraften ska påverkas.

– Frågeställningarna som diskuteras här idag diskuteras även internationellt, inte minst i FN:s sjöfartsorganisation IMO. Som alltid när man diskuterar problem så finns det olika sidor av hur man ser på problemet och det leder till att olika märkliga lösningar uppstår som ofta fattas genom konsensus och då får vi regelverk som ofta snedvrider konkurrensen och det gagnar ingen. Sjöfartens roll blir då att undvika den här snedvridningen av konkurrens.

– Den positiva sidan är att vi från svensk sjöfarts håll har väldigt många initiativ och aktörer som är villiga att investera, delvis med hjälp av stöd men även genom privata pengar för att övervinna det stora problemet vi står inför. Vi har vinddrivna fartyg, elektrifiering som kommer i stor skala, vätgasprojekt och fartyg som använder biomassa. De hindren som vi behöver överkomma vill vi gärna ha hjälp med framöver och därför har vi tagit fram en färdplan för Fossilfri konkurrenskraft, säger Fredrik Larsson.

 

Se hela utfrågningen här.

Läs mer om Svensk Sjöfarts klimatfärdplan här.

Läs mer om Sjöfartens Färdplan för Fossilfri konkurrenskraft här.

Publicerad: 2022-06-09