Vilka förslag till förändringar har Sveriges politiker gällande sjöfart?

Under några veckor, under den allmänna motionstiden, har riksdagspolitikerna fått möjlighet att lämna in förslag till riksdagen. Och cirka 60 av dem handlar om sjöfart.

Det partier som lämnat in flest förslag är Socialdemokraterna och Moderaterna. Förslagen som inkommit berör främst miljö och klimat, Sjöfartsverket avgiftssystem, arbetsmiljön ombord samt hur sjöfarten kan förbättra den regionala infrastrukturen.

Gällande överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart och ökad klimat- och miljöstyrning är partierna nästintill eniga om att så måste ske och partierna pekar framförallt på Sjöfartsverkets avgiftssystem som ett stort hinder. Bland annat skriver Pia Nilsson (S) att ”Sjöfartsverket bör få ett tydligare uppdrag att medverka till att alla ansträngningar för ökad hållbarhet i branschen bör löna sig”. Även Vänsterpartiet föreslår en höjning av Sjöfartsverkets anslag för att kunna finansiera isbrytare och öka miljödifferentieringen av farledsavgifterna. Förslag kring ökad miljödifferentiering är även något som Centerpartiet föreslår som menar att Sjöfartsverket inte lyckats leverera detta på ett tillfredställande sätt.

– Centerpartiet vill se en bred översyn och förordar en utvecklad bonus malus modell. Vi anser också att Sjöfartsverket brister i sin analys avseende hur höjda farledsavgifter påverkar möjligheten att flytta över gods från lastbil samt räls till sjöfart, skriver Anders Åkesson m.fl. i motionen ”En hållbar infrastruktur för landet”.

Även Moderaterna påpekar att Sjöfartsverkets finansieringsmodell går ut över miljöarbetet och välkomnar därför Riksrevisionens granskning av Sjöfartsverkets organisationsform, något som även gärna vill se Sverigedemokraterna vill se över Sjöfartsverkets roll och organisation för att verket ska kunna stärka sjöfartens roll.

– Det är positivt att så många förstår betydelsen av sjöfarten och det är bra att politiken uppmärksammar sjöfartens utmaningar på ett sådant gediget sätt som vi sett i år. Flera av förslagen håller vi med om, bland annat att se över Sjöfartsverkets avgiftssystem och öka myndighetens anslagsfinansiering. Även Boriana Åbergs (M) förslag om att införa ett sjöfartsråd är något vi lyft flera gånger inom samarbetet Blå tillväxt och Lars Mejern Larsson m.fl. (S) förslag att regeringen bör medverka genom ett omfattande omställningsstöd till sjöfarten är något vi välkomnar, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

– Ett förslag vi däremot saknar är frågan om stämpelskatt, vilket är en slags entréavgift för inflaggning av fartyg. Då den är på 0,4 procent av det totala fartygsvärdet kan denna summa bli mycket stor i vanliga fall – och ofta ännu högre om man satsar extra på miljövänlig teknik då fartygets värde ofta ökar. Vi föreslår istället att stämpelskatten görs om till en stämpelavgift för de faktiska administrativa kostnaderna så att den inte blir ett hinder för inflaggningen så som den är idag, säger Rikard Engström.

Partiernas förslag om sjöfart:

Socialdemokraterna:

 • Låt arbetsmiljölagstiftningen gälla alla arbetsplatser i Sverige – även sjöfarten – Kadir Kasirga (S)
 • En bättre arbetsmiljö och bättre rekrytering till sjöss – Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S)
 • En klimatsmart exportindustri med en svensk klimatsmart sjöfart – Markus Selin m.fl. (S)
 • Uppdrag till Sjöfartsverket – Pia Nilsson (S)
 • Vänern och Göta älv – Jörgen Hellman m.fl. (S)
 • Strategi för Sveriges östersjöhamnar – Mattias Ottosson m.fl. (S)
 • Skrubbning – Eva Lindh (S)
 • Bevara minnet av varvsindustrin – Niklas Karlsson (S)
 • Infrastruktursatsningar i Blekinge – Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S)
 • Byggnation av en ny Hjulstabro – Pia Nilsson m.fl. (S)
 • Utbyggd infrastruktur i Skåne och ordning och reda på våra vägar – Joakim Sandell m.fl. (S)
 • Infrastruktursatsningar för ett starkare Värmland – Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
 • Västsvensk infrastruktur – Anna Johansson m.fl. (S)

Moderaterna:

 • Sjöfarten på Vänern – Cecilia Widegren (M)
 • Tillsätta ett sjöfartsråd – Motion 2019/20:2885 av Boriana Åberg (M)
 • Göteborgs hamn – Lars Hjälmered (M)
 • Bättre infrastruktur i Skåne – Boriana Åberg m.fl. (M)
 • Etableringsstrategi för pråmtrafiken – Boriana Åberg (M)
 • Göteborgs hamn är en angelägenhet för hela Sverige – Marie-Louise Hänel Sandström (M)
 • Transporter för jobb och tillväxt – Jessika Roswall m.fl. (M)
 • Klimatpolitik för hoppfulla – Louise Meijer m.fl. (M)
 • Återupprätta samhällskontraktet – en budget för Sverige – Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)
 • Infrastruktur i Halland – Lars Püss m.fl. (M)
 • Rättvis och hållbar tillväxt – Ulf Kristersson m.fl. (M)

Sverigedemokraterna:

 • En konkurrenskraftig svensk sjöfart – Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
 • Kustbevakningen som ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen – Caroline Nordengrip m.fl. (SD)
 • Corehamnar – Jimmy Ståhl (SD)
 • Säkra Götaälvdalen – invånare och sjöfart – Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD)
 • Utgiftsområde 22 Kommunikationer – Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
 • Vi tryggar välfärden – Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2020 – Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Centerpartiet:

 • Anpassade bemanningsregler för den mindre yrkessjöfarten – Ola Johansson (C)
 • Farledsavgifter – Daniel Bäckström (C)
 • Ansvar och resultat för klimat och miljö – Annie Lööf m.fl. (C)
 • En hållbar infrastruktur för hela landet – Anders Åkesson m.fl. (C)
 • Ledarskap för klimat och grön omställning – Kristina Yngwe m.fl. (C)

Vänsterpartiet:

 • Hållbar sjöfart – Jens Holm m.fl. (V)
 • En plan för jämlikhet och grön omställning – Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
 • Stärkt järnväg och kollektivtrafik för en fossilfri transportsektor – Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
 • Utgiftsområde 22 Kommunikationer – Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Kristdemokraterna:

 • Utgiftsområde 19 Regional tillväxt – Camilla Brodin m.fl. (KD)
 • 22 Kommunikationer – Magnus Jacobsson m.fl. (KD)
 • Utgiftsområde 21 Energi – Camilla Brodin m.fl. (KD)
 • Tillsätt en medborgarombudsman för att stärka enskilda och företagare gentemot staten – Hampus Hagman (KD) (om lotsfrågan)

Liberalerna:

 • Liberal politik för klimatet – Johan Pehrson m.fl. (L)
 • Liberal politik för ett starkare Europasamarbete – Johan Pehrson m.fl. (L)
 • Liberal infrastruktur för en hållbar framtid – Helena Gellerman m.fl. (L)

Publicerad: 2019-10-04