VD-bloggen: Godstransportrådets första möte

Vissa dagar är mer hektiska än andra. Denna dag, den 14 november, har varit en sådan dag. Dagen inleddes med att jag hade förmånen att få prata för era blivande befälhavare på Chalmers. Denna dag stod jämlikhetsfrågorna på agendan och jag kunde berätta om hur Föreningen Svensk Sjöfart tillsammans med en mängd andra aktörer från olika delar av samhället samverkar för att stadigt hålla en spotlight på området trakasserier och negativ särbehandling. Jag har sagt det förut och jag kommer att säga det igen. Vi måste alla hjälpas åt i arbetet mot trakasserier, de är aldrig, aldrig OK.

Dagens andra övning var att vara med när regeringens godstransportråd hade sitt första möte. På temat jämlikhet kan jag konstatera att infrastrukturminister Tomas Eneroth lyckats väl i att få balans i rådet såväl avseende deltagande branscher som balansen mellan kvinnor och män. Det som gjordes där var att beskriva rådets roll och funktion och det blev tydligt att förväntningarna på rådet är stora. Rådets förväntningar på politisk action i förhållande till frågeställningar och problemområden som belyses är inte mindre. Jag må vara naiv men jag tror att om vi vill verka för ett mer hållbart transportsystem och stärkt svensk logistisk förmåga så är detta rätt väg att gå. Inte minst har jag stora förväntningar på att godsstrategin och godstransportrådet ska kunna ha ett stort fokus på detta – de tunga investeringarna i underhåll och investeringar i infrastrukturen har sin naturliga hemvist i den nationella planen för infrastruktur som regeringen fastställer efter bearbetning av Trafikverkets förslag vart fjärde år. I den nationella planen för sjöfarten är en blygsam tillvaro till följd av att vår infrastruktur i stort är av naturen given. Men när det kommer till att ta till vara och utveckla transportsystemets resurser ur de perspektiv som står i fokus i godstransportrådet kommer vi inte att vara blygsamma. Jag lovar! De perspektiv som är i fokus är a) ett konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem b) omställning till fossilfria godstransporter och c) innovation, kompetens och kunskap. Visst ser vi sjöfartens möjligheter och utmaningar inom alla dessa områden!

Transportsystemet i allmänhet har varit i fokus idag men förstås sjöfarten i synnerhet. Jag kan också konstatera att jag har använt systemet flitigt efter att ha åkt spårvagn, elbuss, taxi, flyg, flygbuss, tunnelbana, tåg och färjor innan jag är hemma. Men antalet promenadsteg jag tagit har varit ohälsosamt lågt!

Publicerad: 2018-11-19