Vad hände under IMO:s sjösäkerhetskommittémöte?

FN:s sjöfartsorganisation, IMO, har haft sitt 103:e sjösäkerhetskommittémöte i kommittén som kallas för Maritime Safety Committe (MSC).

– Under MSC 103 tog givetvis Covid-19 upp och den fortsatta problematiken att medlemsländer i praktiken skall acceptera sjömän som ”Key workers” och bland annat därigenom ge förtur till vaccin. Svensk Sjöfart anser att IMO har gjort och fortsatt gör ett bra jobb att försöka hantera Covid-19, problematiken sitter snarare hos enskilda medlemsländer, säger Carl Carlsson, Svensk Sjöfart, som tillsammans med kollegan Christina Palmén följde mötet genom den svenska delegationen.

Under MSC 103 avslutades det pågående arbetet med regelinventeringen för Maritime Autonomous Surface Ships (MASS). Resultatet av regelinventeringen pekar på att vägen framåt för det fortsatta arbetet med MASS är att ta fram en nytt målbaserat IMO instrument, hur det kommer att se ut är dock fortfarande oklart.

– Vi fortsätter att bevaka och följa frågan, nästa steg för arbetet med MASS i IMO:s sjösäkerhetskommitté kommer att behandlas vid nästa möte som är planerat att hållas i oktober. För våra medlemmar är säkerhet och beslutsstöd i fokus kring arbetet med smarta fartyg och vi ser att människan kommer fortsätta att vara en central del i framtidens sjöfart, säger Christina Palmén.

Sverige har haft en viktig roll som ordförande i arbetsgruppen för MASS på MSC genom Henrik Tunfors som arbetar på Transportstyrelsen.

– Regelgenomgången är färdig, nu börjar det verkligt svåra arbetet – att inledningsvis enas kring vissa centrala begrepp såsom definitioner och termer, om befälhavaren och annan personal, fjärrstyrningscentraler och dess operatörer m.m. Men det är också nu det kan bli extra nerv i förhandlingarna, vilket är extra roligt. Vi får en liten paus över MSC 104 i oktober, men om det kommer in förslag på nya agendapunkter (outputs) till det mötet kan vi vara igång redan våren. Här har intersessionella möten nämnts som en möjlighet, för att hålla momentum i MASS-frågan mellan MSC-möten. Vi får se vad IMO-medlemsstaterna hittar på.., säger Henrik Thunfors.

Mer information:

Publicerad: 2021-05-20