Utkast för ekobonussystemet har skickats ut

Regeringen har idag skickat ut utkast för ekobonussystemet till ett antal aktörer för synpunkter, bland annat Svensk Sjöfart och Maritimt Forum. Remissansvarig på Svensk Sjöfart är Rikard Engström.

– Ett ekobonusystem är mycket välkommet och kan rätt utformat påverka utvecklingen av transportsystemet mot ökad säkerhet, lägre utsläpp, minskad trängsel och lägre totala infrastrukturkostnader för samhället. Sjöfartens möjligheter att bidra ytterligare till transport och hållbarhetsutmaningarna är mycket stora och vi har redan idag rederier som ser att denna satsning kommer att kunna göra skillnad för att få mer gods med sjöfart längs Sveriges kuster och sjöfartens inland, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Departementet arrangerar ett remissmöte 16 mars kl.13.00-16.00 där kommentarer på förslaget kan lämnas. Anmälan till remissmötet görs till 11.bt@rege11ngskansliet.se senast den 22 mars. Mötet äger rum hos Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm. Läs mer.

Publicerad: 2018-03-14