Utbildningsdag om sjöfart för myndighetspersonal gav nya perspektiv

När Svensk Sjöfart arrangerade utbildningsdag om sjöfart för myndighetspersonal för andra gången samlades runt 30 personer från olika myndigheter. På schemat stod grundläggande kunskaper inom sjöfart, men också presentationer från redare, hamnar, myndigheter och studiebesök på Stockholms reparationsvarv.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström belyste under sin föreläsning om grundläggande kunskaper om sjöfart bland annat vikten av svensk flagg.

– Idag är cirka 25 procent av de svenskkontrollerade fartygen svenskflaggade. Det är viktigt med flaggan för svenskt näringslivs konkurrenskraft, näringen själva och för att kunna påverka världssjöfartens arbete mot ökade hållbarhet. Utan en stark svensk flotta kan Sverige nämligen inte påverka FN:s sjöfartsorganisation på samma sätt. Det vore mycket olyckligt då Sverige är världsledande inom säkerhet, miljö och ekonomi. Den svenska flaggan är också viktig för totalförsvaret och vid krissituationer, säger Rikard Engström.

Svensk Sjöfarts medlemmar Tallink Silja och Wallenius medverkade också på utbildningsdagen.

– Det många inte vet är att sjöfarten har en enorm kapacitet. Exempelvis har Tallink Silja varje dag en kapacitet på över 12 500 sängar och 4200 hytter, vilket är 3,5 gånger så mycket som Gothia Tower som är ett av Europas största hotell. Varje år transporterar vi cirka 7000 bussar och 275 000 bilar. För att fortsätta bedriva vår verksamhet är det exempelvis mycket viktigt med en god infrastruktur såsom hamnar och transportleder till och från dessa, säger Marcus Risberg, VD, Tallink Silja.

Carl Fagergren från Wallenius berättade bland annat om Wallenius stora miljö- och klimatarbete.

– Vi tittar på en bred lista av tekniker som kan vara intressanta för miljövänlig sjöfart. En av slutsatserna var att minst tre saker krävs för emissionsfria fartyg; lägre energikonsumtion, biobränslen och användning av emissionsfria energikällor som finns ute till sjöss. För att möjliggöra forskning och innovation är det viktigt att samordna de resurser som finns, samarbeta och stöd ges till pionjärprojekt. Något som också är centralt är en stark svensk sjöfartsnäring, säger Carl Fagergren, Wallenius.

Ytterligare medverkande på utbildningsdagen var Katarina Norén, generaldirektör, Sjöfartsverket, Anders Hermansson, Svensk Sjöfart, Björn Garberg, Trafikverket, Anna Petersson, Transportstyrelsen, och Åsa Burman, Lighthouse. Deltagarna fick också möjlighet att besöka Stockholms reparationsvarv.

 

Har du önskemål om kommande utbildningsdagar om sjöfart? Kontakta Carolina Kihlström, Carolina.kihlstrom@sweship.se 

 

Publicerad: 2018-12-06