Transportstyrelsen beslutar att inte höja avgifter för lotsdispenser 2021

Transportstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att man har beslutat att inte höja avgifter för lotsdispenser inom sjöfartsområdet eftersom reglerna som avgifterna ska svara mot är ännu inte införda.

Transportstyrelsen berättade redan i våras om ambitionen att i princip inte ändra några avgifter från och med den 1 januari 2021, i syfte att underlätta för transportbranschen under pandemin.

– Vi gör vad vi kan för att underlätta för transportbranschen. Redan i våras signalerade vi att det sannolikt bara skulle bli ett fåtal förändringar. Nu ser vi att vi har haft lägre kostnader för vägtrafikregistret under 2020 på grund av pandemin och även att det finns en osäkerhet framåt så vi kommer inte att höja den avgiften som vi planerade, säger ekonomidirektör Rosie-Marie Fors i Transportstyrelsens pressmeddelande.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att beslutet om att inte höja avgifter är mycket välkommet.

– Transportstyrelsens beslut är en ljusglimt i det mörker som många inom sjöfarten nu befinner sig i på grund av coronapandemin. Framförallt färjesjöfarten har drabbats mycket hårt och det är glädjande att Transportstyrelsen gör det som man kan för att underlätta situationen. Gällande lotsfrågan har vi tidigare varit tydliga med att Transportstyrelsens ursprungliga mycket lovvärdiga syfte och mål med nya lotspliktsregler måste återspeglas i slutresultatet. Det skall löna sig för rederier att investera i sin besättning, teknik och system samt att sjöfartens konkurrenskraft totalt sätt skall öka. Vi hoppas att Transportstyrelsen tar med sig detta i det pågående arbetet, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2020-11-25