Trafikverket satsar 40 MSEK på forskning inom godsområdet

Trafikverket skriver på sin hemsida att de under 12 år kommer att finansiera ett forsknings- och innovationsprogram inom området fossilfria godstransporter. Satsningen består av 40 miljoner kronor per år och syftar till att stödja insatser som bidrar till ett hållbart, fossilfritt och effektivt godstransportsystem.

Trafikverket håller ett informationsmöte 20 november för aktörer som önskar veta mer.

Läs mer.

Publicerad: 2017-11-01