Trafikverket oroliga över att Sjöfartsverkets förslag på avgiftsföreskrifter försvagar sjöfartens konkurrenskraft

Både Sveriges regering och EU har mål om att öka sjötransporterna och flytta transporter från land till sjö. Flera åtgärder genomförs för att möjliggöra en sådan utveckling, exempelvis Eco-bonus och regelförenkling för sjöfarten. Samtidigt har Sjöfartsverket ett förslag på nya och kraftigt höjda avgifter för sjöfarten. Flera organisationer har svarat på Sjöfartsverkets förslag, däribland Trafikverket. Trafikverket skriver i sitt remissvar att man principiellt stödjer förslaget, men riktar också stark kritik mot flera delar.

Trafikverket är kritisk till att Sjöfartsverket föreslår att sjöfarten får höjda avgifter och därmed ökade kostnader. De ökade kostnader för sjöfarten riskerar att leda till att transporter flyttas från sjöfart till land – alltså motsatsen till politiska ambitioner på nationell och internationell nivå.

Regeringen har exempelvis aviserat om ett Eco-bonussystem som genom Sjöfartsverkets höjda avgifter till sjöfarten riskerar att undermineras. Sjöfartsverket själva flaggar för att det finns risk för så omfattande negativa konsekvenser av de nya avgifterna att Trafikverket är förvånade över att man inte gjort en djupare analys.

– Jag är glad att notera att Trafikverket förstått att man inte kan motivera en kraftig höjning av avgifterna med att man inte höjt på många år eftersom det, enligt Trafikverket, inte mildrar de momentana effekterna när höjningarna faktiskt genomförs, säger Rikard Engström.

Rikard Engström stryker under att det är en sanning med mycket stor grad av modifikation att Sjöfartsverket inte höjt avgifterna under 10 år.

– År 2009 överfördes Sjöfartsinspektionen från Sjöfartsverket till Transportstyrelsen. Därmed försvann 160 årsarbetskrafter från Sjöfartsverkets lönekonto. Sjöfartsverket ersatte Transportstyrelsen med sammanlagt 325 miljoner kronor under perioden 2009–2012 vilket togs från avgiftsintäkterna. Detta upphörde 2013. De avgiftsintäkter som tidigare gått till Sjöfartsinspektionen kan därmed användas i Sjöfartsverkets verksamhet. Man fick alltså ett ”tillskott” om ca 150 miljoner kronor/år. Samtidigt ökade förstås avgifterna som Transportstyrelsen var tvungna att ta ut. Därutöver avsatte alliansregeringen en så kallad Sjöfartsmiljard till Sjöfartsverket 2014-2016 som mycket var avsedd att användas till att reducera verkets kostnadsmassa. Man misslyckades med detta, säger Rikard Engström.

Läs hela remissen här: Trafikverket

Publicerad: 2017-10-27