Trafikverket föreslår förlängd och breddad ekobonus

I Trafikverkets senaste rapport om ekobonus lägger man fram ett förslag om hur ett breddat och förlängt system kan genomföras för att stödja överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Rapporten är ett resultat av ett regeringsuppdrag gällande frågan. För 2022-2024 har Trafikverket allokerat 100 miljoner kronor per år till systemet.

I rapporten föreslår Trafikverket att den breddade ekobonusen även ska inkludera stöd för förberedande arbete. Bland annat ska redare enligt den breddade ekobonusen kunna ta del av stödet om fartyget är registrerat i ett EES-land. Minst en lossning eller lastning av överflyttat gods måste också ske i svensk hamn.

– Att staten stöttar företag som önskar flytta över godstransporter från väg till sjöfart genom denna miljökompensation är viktigt för att utvecklingen ska fortsätta. Vi ser att fler transportköpare vågar välja och testa sjöfarten som alternativ om man blir miljökompenserad och ofta märker man att det då är ett mycket bra alternativ. Den första utformningen av ekobonus har dock inte varit optimal och vi välkomnar förslaget om en breddad och förlängd ekobonus, säger Anders Hermansson tf. VD Svensk Sjöfart.

Läs hela rapporten här.

Publicerad: 2022-03-11