Tomas Eneroth är fortsatt infrastrukturminister

När den nya regeringen presenterades blev det klart att Tomas Eneroth valdes till infrastrukturminister.

– Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med Tomas Eneroth. Sjöfartens betydelse för Sverige kan inte nog understrykas då Sverige har Europas längsta kust, sjöfarten sysselsätter cirka 100 000 människor och bidrar stort till både den svenska och europeiska ekonomin. Vi hoppas att den nya ministern kommer att fokusera på hur vi kan bedriva hållbar och konkurrenskraftig sjöfart så att vi fortsätter att se att den svenska handelsflottan växer. Det handlar bland annat om incitament för dem som går före i utvecklingen och investerar i klimatåtgärder, men också att arbeta proaktivt för att möjliggöra forskning och innovation. Även sjöfartens avgiftssystem är en mycket viktig fråga som i dagsläget påverkar den svenska handelsflottans konkurrenskraft negativt. Det är vår förhoppning att den nya regeringen och inte minst infrastrukturministern ska vidta åtgärder för att vi ska kunna realisera den potential som sjöfarten har att vara en viktigare pelare i bygget av det framtida, hållbara samhället, säger Rikard Engström, VD för Svensk Sjöfart.

 

Bild: Ninni Andersson, Regeringskansliet

Publicerad: 2019-01-21