Sverigedemokraterna tar initiativ för sjöfarten

Som tidigare noterats har riksdagsledamöter från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna ställ skriftliga frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth och finansminister Magdalena Andersson om att göra det tillfälliga sjöfartsstödet tillgängligt. Mot bakgrund av att inget beslut ännu har fattats i frågan har Sverigedemokraterna, enligt uppgifter i dagens industri, presenterat ett utskottsinitiativ då man anser att regeringen agerar för långsamt i frågan.

– Jag förstår att regeringen har mycket på agendan, men det här borde vara en enkel sak att ordna under coronakrisen så att bolagen kan överleva, säger Sverigedemokraternas sjöfartspolitiska talesperson Jimmy Ståhl till Dagens Industri.

Artikeln uppmärksammar också det breda engagemanget som finns i frågan från såväl enskilda rederier, Svensk Sjöfart men också från fackföreningarna Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen som nyligen dragit igång en namninsamling för ändamålet.

– Frågan om ett utvidgat sjöfartsstöd är en oerhört viktig åtgärd och något som Svensk Sjöfart, tillsammans med bland annat Seko Sjöfolk och Sjöbefälen efterfrågat sedan krisens början. I grund och botten handlar det om att värna svenska fartyg och svenska arbetstillfällen till sjöss. Man måste komma ihåg att rederierna drabbas av beslut som ligger utanför deras kontroll, som exempelvis stängda gränser och utan den tillfälliga ändringen för att anpassa regelverket till den exceptionella situation vi har under krisen så drabbas rederierna av kraftigt ökade kostnader när fartygen inte är i trafik eller personal inte kan nå sina fartyg till följd av stängda gränser. Detta i ett läge när det är oerhört viktigt att transporterna upprätthålls för vår försörjning. Att det nu tas initiativ för att få tillstånd beslut i frågan är naturligtvis något vi välkomnar, säger Rikard Engström VD Svensk Sjöfart.

Läs hela artikeln här.

Publicerad: 2020-05-29