Sverige etta på Paris lista över kvalitetsflaggor

Paris MoU Committee har offentliggjort sina vita, grå och svarta listor över hur fartyg under olika flagg har placerat sig i hamnstatskontroller under 2015.
– Att den svenska flaggan och sjöfarten ligger på första plats på PMoU:s lista för 2015 är ett bevis på att ett långsiktigt sjösäkerhets- och miljöarbete ger resultat, säger Tryggve Ahlman, säkerhetsansvarig på Svensk Sjöfart.
– Det är än mer anmärkningsvärt i positiv bemärkelse, då den svenskflaggade handelsflottan är tämligen ålderstigen, men med säkerhetsfokuserade rederier och duktiga besättningar spelar åldern på fartygen ingen roll. Det är hur man opererar och underhåller fartygen som får betydelse och i den delen är våra rederier ”världsbäst” just nu, konstaterar Tryggve Ahlman.

Efter Sverige på den vita listan kommer Storbritannien, Frankrike, Danmark och Norge. Finland intar 14:e plats. Nya länder på den vita listan är Portugal och Spanien, som flyttats upp från den grå listan