Svensk Sjöfarts öppna årsmötesseminarium samlar sjöfarten online

Under Svensk Sjöfarts öppna årsmötesseminarium samlas över 100 personer, men till skillnad från de tidigare 113:e årsmötena genomförs årets årsmötesseminarium online.

Under årsmötet presenterar bland annat Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart, om vad som skett under det gångna året och hur framtiden för sjöfarten ser ut.

– Året som har gått har framförallt kretsat kring sjöfartens konkurrenskraft och hur denna kan öka för svensk industris skull. Vi har sett positiva förändringar gällande inflaggningar och sjöfartens satsningar på bland annat rekrytering har gjort att branschen blivit alltmer synlig i samhället. Under 2019 kunde ingen förutse det läge vi är i nu och det är viktigt att vi nu blickar framåt för att skapa så bra förutsättningar som det går för samhället. Vi ser ett akut behov av transportstöd, men också långsiktiga åtgärder i form av minskade och förändrade farleds- och lotsavgifter, en ändring från stämpelskatt till stämpelavgift samt en utveckling av tonnageskattesystemet som säkerställer tryggad varu- och bränsleförsörjning, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Anders Hermansson, vice VD, Svensk Sjöfart, och Carl Carlsson, säkerhetsansvarig Svensk Sjöfart, presenterar det senaste om sjöfart och covid-19.

– Vi ser en stor påverkan på den svenska sjöfartssektorn och det är viktigt med åtgärder både här och nu för att säkerställa Sveriges transportförsörjningen och åtgärder för att långsiktigt värna svensk konkurrenskraft och stimulera återhämtningen av ekonomin. Framförallt färje-roro-segmentet har påverkats kraftigt av utvecklingen, vilket påverkar både turismsektorn och varuförsörjningen då detta segment står för en stor del av transporterna av både varor och passagerare till och från Sverige, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

På det öppna årsmötet presenteras även det senaste inom bränsleområdet av Stine Mundal, DNV GL, och Linda Leifsdotter, Stockholm Exergi samt Sebastian Tamm, Logistics manager på EFO, berättar om det nystartade initiativet Responsible Shipping Initiative. Därefter diskuteras hur sjöfarten och samhället kan skapa rätt förutsättningar för ökad konkurrenskraft och framtidens teknik.

På temat teknologi och innovation kommer Ingrid Hagberg utforska teknologisk intuition som en nyckel för att förstå framtiden, de exponentiella teknologier som kommer forma framtiden och innovation som ett sätt att möta framtiden – och skapa konkurrenskraft och attrahera talang på vägen. Professor Robin Teigland, Professor inom Management of Digitalization, på avdelningen Entrepreneurship and Strategy, Chalmers, presenterar om framtidens teknik och innovation.

Seminariet kan ses här.

Till seminariet skickade även Tomas Eneroth en hälsning till sjöfarten.

Läs Svensk Sjöfarts verksamhetsberättelse 2019 här: Svensk Sjöfarts Verksamhetsberättelse 2019

Publicerad: 2020-04-23