Svensk Sjöfarts medlem Wallenius Marine utvecklar vinddrivna fartyg

Wallenius Marine utvecklar ett koncept för vinddrivna fartyg som med hjälp av stående vingar seglar med omkring 10 knops fart. Om detta skriver Sjöfartstidningen.

Med denna helt nya typ av fartyg räknar Wallenius Marine med att minska utsläppen med cirka 90 procent. Trafikverket har beslutat att tilldela 27 miljoner kronor för utveckling av ett vinddrivet biltransportfartyg under 2019–2022, med Wallenius Marine som projektledare. Målet är att ha ett fartyg färdigt för beställning 2021.

– Detta är ett verkligt projekt som kommer att realiseras, säger Per Tunell, Chief Operating Officer, Wallenius Marine. På ett banbrytande sätt förändrar det förutsättningarna för oceangående sjötransporter.

Läs mer.