Svensk Sjöfarts medlem Furetank först med statlig grön kreditgaranti till sjöfarten

Som första rederi i Sverige har Furetank beviljats den nya gröna kreditgarantin av Exportkreditnämnden, för finansiering av ett fartyg med högsta miljö- och klimatprestanda. Beskedet är en dörröppnare för sjöfarten och möjliggör miljardsatsningar på den gröna teknik som krävs för att nå Sveriges och EU:s klimatmål.

Garantin gäller förfinansieringen av Furetanks nästa produkt- och kemikalietanker i Vinga-serien. Den täcker 80 procent av långivaren Tjörns Sparbanks risk och innebär en milstolpe både för Furetank och sjöfarten.

Det här är första gången en grön kreditgaranti ges till sjöfarten och blott andra gången Exportkreditnämnden (EKN) beviljar nämnda garanti generellt. Möjligheten infördes under hösten 2021 för att möjliggöra samhällsviktiga investeringar i hållbar industri.

– För att världen ska lyckas med klimatomställningen är det av stor vikt att företag som Furetank kan finansiera sina ambitiösa klimatsatsningar. Vi är väldigt stolta över att EKN har möjlighet att hjälpa Furetank investera i det nya fartyget, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör för Exportkreditnämnden.

Bidrag till EU:s miljömål

EKN motiverar beviljandet med att fartyget håller ”yppersta miljöklass” i och med LNG/LBG-drift, en energiförbrukning som redan idag är lägre än IMO:s målsättning för 2050, miljöoptimerade transportmönster och Furetanks påbörjade resa att helt eliminera fartygens koldioxidutsläpp genom exklusiva biogasavtal.

Vem som beviljas den statliga gröna garantin avgörs via kriterierna i EU:s taxonomi, bedömningsverktyget som ska styra internationellt kapital mot hållbara investeringar. För att nå EU:s klimatmål och förverkliga tillväxtstrategin ”den gröna given” behöver kapitalet riktas mot ett hållbart näringsliv.

Möjliggör större miljöinvesteringar

Furetanks finanschef Pär Karlsson beskriver det positiva beskedet som ett definitivt genombrott: ett kvitto från svenska staten på att Furetank valt rätt väg med de klimatinvesteringar som Sverige, EU och världen efterfrågar.

– Det här är ett betydelsefullt erkännande som vi anser att vår miljösatsning är väl värd. Vi har gjort oerhört stora investeringar i tid, kunnande och kapital för att utveckla Vinga-fartygen så här långt. Garantin gör det möjligt för oss att fortsätta investera i grön teknikutveckling som tar oss närmare vårt mål om fossilfrihet, säger Pär Karlsson.

Milstolpe för internationell sjöfart

Beslutet är ett framsteg för hela sjöfarten enligt branschorganisationen Svensk Sjöfart, som under lång tid jobbat för att sjöfarten ska få tillgång till gröna kreditgarantier.

– Det här är ett väldigt positivt beslut för sjöfarten som är en kapitalintensiv bransch där kostnaden för klimatinvesteringar är mycket hög och svår att räkna hem. Det är ett stort steg för sjöfartens gröna omställning globalt, då svenska rederier är världsledande på miljöområdet. När våra medlemmar investerar i ny teknik flyttar det fram positionerna inte bara för det enskilda fartyget utan för hela branschen, säger Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson.

Publicerad: 2022-04-04