Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsning att bättre nyttja svensk biogas

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsning som lanserades idag med 200 miljoner på att bättre nyttja svensk biogas till tung trafik som presenterades i DI.

– Vi gläds förstås särskilt åt att miljöminister Karolina Skog (MP) särskilt ser sjöfarten som en bransch med utvecklingspotential inom just biogas. Särskilt med tanke på att IMO nu så tydligt satt ner foten vad gäller en långsiktig plan för att reducera sjöfartens klimatpåverkan, säger Pia Berglund, vice vd på föreningen Svensk Sjöfart.

Till DI säger Miljöminister Karolina Skog att alla komponenter är på plats för att gå över till biogas i Sverige.

– Vi har insamling av avfall, vi har produktionsanläggningar, vi har uppgradering av biogasen så att den kan användas till olika typer av fordon, vi har produktion av tunga fordon som använder biogas och vi har en sjöfartsnäring som börjat ställa om. Nu ser vi behov av att få ihop den produktionskedjan. Tidigare har biogasen bland annat fått miljoner i produktionsstöd, säger Miljöministern  till DI om varför regeringen nu satsar ytterligare miljoner på biogasen.

Hon nämner vidare att sjöfartsbranschen har god potential till att ställa om till fossilfria drivmedel. Men där saknas det i dag infrastruktur.

Satsningen löper över fyra år, och störst andel av pengarna, 115 miljoner, kommer att betalas ut under projektet sista år. Regeringen menar att erfarenheter visar att den här typen av projekt är som mest kostsamma under sista perioden, eftersom de första åren främst används till planering.

Publicerad: 2018-05-15