Sjöfarten välkomnar regeringens önskan om förlängning av det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet

Regeringen har i ett pressmeddelande meddelat att man önskar förlänga det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet, en fråga som är av stor vikt för sjöfarten och något som bland annat Blå Tillväxt (ett samarbete mellan Svensk Sjöfart, Sjöbefälsföreningen och Seko Sjöfolk) påpekat. Förslaget, som nu skickats för godkännande till EU-kommissionen, innebär att stödet förlängs från den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021.

– Vi välkomnar detta beslut som är särskilt viktigt med hänsyn till den smittspridning vi nu ser och att vi därmed förväntar oss ett fortsatt minskat resande. I vanliga fall transporteras cirka 30 miljoner passagerare till och från Sverige med sjöfart, men under coronpandemin har vissa färjerederier sett upp till 90 procent minskning till följd av coronapandemin. Situationen har förstås slagit mycket hårt mot hela sjöfarten, men framförallt färjesjöfarten har varit särskilt hårt drabbad då man i sin affärsmodell transporterar både passagerare och gods. Vi får inte heller glömma att sjöfarten transporterar cirka 90 procent av vår import och export och att det är centralt för hela samhället att sjöfarten fungerar. Regeringens beslut möjliggör att sjöfarten kan ta del av det viktiga korttidspermitteringsstödet, vilket förhoppningsvis ger ett andrum för flera av våra svenska rederier, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

– Då situationen inom färjetrafiken är akut hade vi helst velat se en förlängning under hela 2021. Branschen kommer ju knappast att hinna återhämta sig innan sommaren. Med det inte sagt att regeringens halvårsförslag till förlängning är fel. Tvärtom det är helt nödvändigt med en förlängning och ju snabbare det beslutas desto bättre. Det handlar om väldigt många personer som redan fått se sina kollegor bli uppsagda och som annars också kommer att förlora sina arbeten, säger Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk.

– Vi är väldigt glada att regeringen lyssnat till Blå Tillväxt. Det är helt avgörande att stödet snabbt kommer på plats. Sjöbefälsföreningen har aktivt arbetat för att hitta lokala lösningar med i princip samtliga rederier, men utan stödet i botten klarar vi inte den situation vi hamnat i. Det är tillräckligt besvärligt som det är ändå, många av våra sjömän far mycket illa av att inte veta spelreglerna för framtiden. Vi önskar en snabb handläggning så att fler sjömän får en möjlighet att fira jul med en lugnare sinnesstämning, säger Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen.

Även infrastrukturminister Tomas Eneroth kommenterar i regeringens pressmeddelande att stödet är viktigt för den svenska sjöfartssektorn.

–  Färjetrafiken till och från Sverige har drabbats hårt av coronapandemin. Det tillfälligt anpassade stödet är en viktig del i att säkra en stark svensk sjöfart även efter krisen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Publicerad: 2020-12-15