Svensk Sjöfart välkomnar regeringens beslut om fortsatta regellättnader för sjöfarten

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man beslutar om att förlänga giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet. Regeringens beslut innebär att handlingar vars giltighetstid löper ut under innevarande år förlängs med nio månader.

– Det är viktigt att vi har höga krav på sjöfarten och alla som arbetar där. Samtidigt måste vi hitta lösningar som gör att branschen kan fungera så bra som bara möjligt, trots de problem som uppstått som en följd av coronapandemin, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i regeringens pressmeddelande.

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens beslut som är viktigt både för sjöfarten och Sveriges industri.

– Det är glädjande att regeringen beslutar om fortsatta regellättnader för sjöfarten som påverkats kraftigt av covid-19. Vi ser att det varit ett stort problem globalt gällande besättningsbyten, varför det underlättar för rederierna när regeringen beslutar om exempelvis förlängda behörigheter av läkarintyg och fartygscertifikat. I slutändan handlar det också om att underlätta för industrin som är beroende av sjöfarten för att transportera sina varor, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

– För att ytterligare stärka sjöfarten i den gröna återstarten hoppas vi att regeringen även beslutar om höjda anslag för Sjöfartsverket så att Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgiftssystem kan ses över. Detta system påverkar i dagsläget rederiernas konkurrenskraft gentemot omvärlden mycket negativt – dessutom har systemets utformning gjort så att några av våra mest klimatvänliga fartyg fått stora höjningar i avgifter. Vi vill därför bland annat se en högre miljödifferentiering i systemet så att de rederier som faktiskt satsar och bidrar till den gröna återstarten kan göra så under rimliga ekonomiska förutsättningar, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2020-08-20