Svensk Sjöfart står bakom deklaration gällande piratfrågan

Frågan om pirater är ett problem bland annat i Guineabukten. Som ett svar på det växande problemet har en deklaration tagits fram, ” The Gulf of Guinea Declaration on Suppression of Piracy”, vilken branschorganisationen Svensk Sjöfart nu skrivit under.

– Genom att skriva på deklarationen visar vi på vikten av att det finns resurser och för att upprätthålla förbudet mot piratdåd, inte minst i de drabbade områdena. Här behövs såväl kapacitetsbyggande, som ett koordinerat arbete internationellt för att motverka piratdåd. Inget fartyg eller dess ombordanställda ska behöva frukta att angripas av pirater, varför det är viktigt att ambitionen i deklarationen, som flera hundra organisationer står bakom, realiseras, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Läs mer om deklarationen här.

Publicerad: 2021-08-26