Svensk Sjöfart presenterar ny statistik för sjöfarten

Under onsdagsmorgonen presenterade Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson ny statistik för sjöfarten vid ett frukostseminarium i Sveriges riksdag med tema ”Hur står det till med sjöfarten och den marintekniska näringen?”. Seminariet arrangerades av riksdagens maritima nätverk i samverkan med Föreningen Svensk Sjöfart och Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF).

I Svensk Sjöfarts nya rapport ”Svensk Sjöfart: nyckeltal 2021–2022” presenteras nyckeltal för sjöfarten som synliggör branschens betydelse för AB Sverige. Branschnyckeltalen omfattar bland annat svenska rederiers nettoomsättning och nybyggnadsordrar, svenska sjöfartstjänster mot omvärlden och storleken på den svenska handelsflottan med mera. Statistiken är framtagen i samarbete med Jesper Hamark, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Under seminariet fick deltagarna även lyssna till Andreas Bach, verksamhetsansvarig på SMTF som presenterade en kartläggning av den marintekniska näringen i Sverige samt presentationer från företrädare inom sjöfarten och den marintekniska industrin, som är föregångare inom sina fält. Från redarsidan talade Per Tunell, VP, Sustainability & Business Development på Wallenius och från den marintekniska näringen talade Anders Larsson, vd på Öresund Dry Docks.

Läs hela rapporten här.

Publicerad: 2023-10-25