Svensk Sjöfart positiva till regeringsuppdrag om vaccinationsintyg

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att man ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att projektleda ett arbete med en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten i uppdrag att samordna det svenska deltagandet kring digitala vaccinationsintyg i Världshälsoorganisationen (WHO) samt på EU-nivå.

– Internationella processer pågår redan kring tekniska lösningar och standarder för vaccinationsintyg. Det finns ett behov av svensk närvaro för att båda säkerställa att svenska ståndpunkter lyfts, men också för att återföra eventuella slutsatser och rekommendationer till berörda svenska aktörer, säger socialminister Lena Hallengren i pressmeddelandet.

Svensk Sjöfart har tidigare skrivit en debattartikel på ämnet tillsammans med Transportföretagen, Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF), Sveriges Bussföretag och Transportföretagen.

– Vi ser mycket positivt på att regeringen gett Myndigheten för digital förvaltning i uppdrag att projektleda en digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Det är helt i linje med det vi och bland annat Transportföretagen tidigare förordat. Det är viktigt att så mycket som möjligt görs för att färje- och besöksnäringen så snart som möjligt kan komma igång igen på ett så säkert sätt som möjligt och där är vaccinationsintyg en viktig del, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Läs debattartikeln från bland annat Transportföretagen och Svensk Sjöfart här.

Publicerad: 2021-02-04