Svensk sjöfart och Destination Gotland i Altinget Debatt: Näringen vill öka hållbar sjöfart

Idag skriver Svensk Sjöfart och Destination Gotland en debattartikel i Altinget om att avgifterna som sjöfarten betalar för användandet av farleder och hamnar måste minska för att sjöfarten ska kunna öka.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2019-07-01