Svensk Sjöfart intervjuas i Shipping Watch om sanktioner för brott mot svaveldirektivet

Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart, intervjuades i Shippin Watch om sanktioner för brott mot svaveldirektivet.

Läs hela artikeln här.