Svensk Sjöfart i SVT om EU:s plan för ny klimatlag

Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart har intervjuats av SVT angående EU:s nya klimatlag.

– Vi välkomnar alla de här skärpningarna av regler. Vi vill ha strikta regler. Vi vill ha regler som är lika för alla för då har vi ett neutralt konkurrensförhållande internt, säger Fredrik Larsson bland annat till SVT.

Se hela inslaget här.

Publicerad: 2022-01-10