Svensk Sjöfart i SVT: ”Fler svenskflaggade fartyg behövs”

Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson har intervjuats i SVT om vad som krävs för att skydda Sverige i händelse av krig, han lyfter bland annat behovet av fler svenskflaggade fartyg.

– Det är de svenskflaggade fartygen vi kan förlita oss på finns tillgängliga i en kris- eller krigssituation, säger Anders Hermansson bland annat.

Se hela inslaget i SVT här. 

Publicerad: 2024-01-11