Svensk Sjöfart i Sveriges radio om sjöfart, klimat och miljö

Hör när Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig på Svensk Sjöfart, är med i Sveriges Radios program Klotet i P1 i ett avsnitt helt dedikerat till sjöfart.

– Från branschens sida ligger vi i absoluta framkant och vi antog redan 2009 en nollvision för utsläpp till luft och vatten till 2050. Det är väldigt ambitiöst men vi arbetar stenhårt på det. Lösningarna på kort sikt gäller energieffektivisering; vi måste kunna transportera mer gods med mindre energimängd och sedan gäller det att byta ut fossila bränslen mot gröna bränslen och det skulle kunna vara i form av biobränslen, vätgas, batterier med mera. Vi ser investeringar redan nu och vi har flera medlemmar som har beställt fartyg. Det är familjeägda rederier där orderstocken ligger på ungefär 25 miljarder SEK och hälften av fartygen är byggda för att drivas på alternativa bränslen som gas, metanol och batterier. Så omställningen är redan igång, säger Fredrik Larsson.

 

Lyssna på hela avsnittet här.

 

Publicerad: 2018-10-04