Svensk Sjöfart i Sveriges Radio om att sjöfarten till och från Ryssland stoppas

Svensk Sjöfarts tf VD Anders Hermansson intervjuas av Sveriges Radio angående situationen för sjöfarten och att länder och företag stoppar transporter till Ryssland samt problemen gällande att betala ut löner till sjömän.

– Det är klart att det har betydelse när stora aktörer fattar den här typen av beslut. Man kan säga att de sanktioner som är på plats har fått effekt och de här besluten får ytterligare effekt. Att man inte kan betala ut löner till varken ukrainare eller ryssar idag orsakar bekymmer för de här personerna privat och det är ett bekymmer för sjöfarten globalt sätt, säger Anders Hermansson.

Lyssna på hela inslaget här.

Publicerad: 2022-03-02