Svensk Sjöfart i möte med nya statssekreteraren för Infrastrukturdepartementet

Idag hade Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström ett möte med den nya statssekreteraren på Infrastrukturdepartementet  Malin Cederfeldt Östberg. Vid mötet gavs en kort beskrivning över läget för sjöfarten dels utifrån nuvarande tämligen akuta Corona-situation men också mer trendmässigt över vilka satsningar som gjorts och görs i branschen för att sjöfarten ska bli mer hållbar ur alla aspekter.

Bland de mer akuta områdena som togs upp, framförallt utifrån hur färjorna påverkas av pandemin och hur viktigt det är för Sverige som land att sjöfartens funktion klarar sig genom krisen och kan bidra till den gröna återstarten, fanns permitterings- och omställningsstödet. Men även de frågor som föreningen lyfter tillsammans med Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen i samverkansorganet Blå Tillväxt återfanns bland diskussionspunkterna. Prioriterat i det arbetet är en långsiktigt fungerande och stabil nettomodell, att tonnageskatt 2.0 införs samt att en stämpelavgift ersätter stämpelskatten.

– Därutöver var det vid detta, såsom vid många andra möten, omöjligt att inte komma in på att det offentliga avgiftsuttaget genom Sjöfartsverkets avgifter går stick i stäv med ambitionerna att använda sjöfarten mer. En anslagsöversyn tillsammans med en offentlig finansiering av isbrytningen är helt nödvändig, säger Rikard Engström.

Statssekreteraren har med sin gedigna bakgrund inom regeringskansliet också varit i kontakt med sjöfartsfrågorna tidigare då hon bland annat varit politiskt sakkunnig åt dåvarande infrastrukturminister Ulrica Messing.

– Vi hade ett mycket positivt möte idag och jag är övertygad om att vi till ömsesidig glädje och nytta kommer att se en fortsatt god kontakt med statssekreteraren. Det är viktigt för att vi ska kunna verka mot våra gemensamma mål om att använda sjöfartens kapacitet bättre i samhället och säkra att svensk sjöfart fortsatt kan ligga i den absoluta framkanten i att utveckla fartyg som är så säkra och gröna som möjligt, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2020-09-04