Svensk Sjöfart i Mariestadstidningen: Se över avgifter och utveckla hamnar

Svensk Sjöfart skriver i Mariestadstidningen om sjöfartens avgifter och om behovet av utveckling av hamnar. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera OM och i så fall VAR längre lastbilar kan tillåtas på det svenska vägnätet. Efter att ha tagit del av Trafikverkets rapport ”Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter” konstaterar vi att myndigheten ganska fort tycks ha passerat ”Om-frågan” och enbart fokuserat på ”Var-frågan”.