Svensk Sjöfart i KT Kuriren och Mariestads-Tidningen: ”Sjöfarten är avgörande för Sveriges säkerhet”

Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson skriver i KT Kuriren och Mariestads-Tidningen om sjöfartens nyckelroll för att lösa flera av de utmaningar som står högt upp på den politiska agendan, däribland det säkerhetspolitiska läget. Bland annat lyfter Anders Hermansson tre områden som regeringen bör adressera för att trygga förutsättningarna för den svenska utrikeshandeln och en god försörjningsberedskap.

Läs hela insändaren här och här.

Publicerad: 2023-02-20