Svensk Sjöfart i GP Debatt: Dags att ta nästa steg för en starkare svensk sjöfart

Svensk Sjöfarts vice VD Anders Hermansson skriver i GP debatt om fyra förslag för en starkare svensk sjöfart:

1. Utveckla det svenska tonnageskattesystemet så att även mindre fartyg och fartyg som trafikerar vår långa kust inkluderas.

2. Säkerställ konkurrenskraftiga förutsättningar för både traditionell sjöfart och så kallad specialsjöfart.

3. Se över kostnaderna för att registrera fartyg till Sverige. Kostnaderna för att flagga in ett fartyg till Sverige är bland de högsta i Europa, vilket leder till färre fartyg under svensk flagg.

4. Säkerställ ett långsiktigt och kontinuerligt näringspolitiskt arbete genom ett nationellt sjöfartsråd.

Läs hela debattinlägget här.

Publicerad: 2019-01-31