Svensk Sjöfart i DN om ”Det nya Arktis”

DN skriver om den pågående kapplöpningen om ”Det nya Arktis”, som pågår i det tysta. Isavsmältningen tros öppna upp farleder som kan förändra världshandeln. Bland annat intervjuades Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart.

– En kortare transportled till Asien skulle vara bra ur ett handelsperspektiv. Det finns ett antal rederier som har gått den här vägen och testat. Men i nuläget känner jag inte till några som planerar att bedriva omfattande trafik över Arktis, säger Anders Hermansson.

Läs hela artikeln här.

Publicerad: 2022-08-18