Svensk Sjöfart i Dagens Industri med anledning av situationen i Röda havet

Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson har intervjuats av Dagens Industri TV med anledning av oroligheterna i Röda havet och vilka konsekvenser det får för handelssjöfarten.

– Attackerna mot civila handelsfartyg med civila besättningar är en attack på den fria handeln, säger Anders Hermansson bland annat.

Se hela inslaget här. 

Publicerad: 2024-01-12