Svensk Sjöfart i Borås Tidning debatt: ”Sjöfarten har inte pausat sitt klimatarbete”

Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, har skrivit en replik på Jytte Gutelands debattartikel i Borås Tidning.

– Svensk Sjöfarts medlemmar har en vision om noll skadliga utsläpp till 2050 för den internationella sjöfarten, och Sverige och flera andra stater är inte helt tillfreds med innehållet i förslaget. Men om man i denna förhandling envist stått kvar med den svenska ambitionen skulle man riskera att mista hela stycket på grund av att ett antal stater anser att förslaget skulle hämma den globala världshandeln och att samhällen skulle påverkas alldeles för negativt, skriver Fredrik Larsson bland annat.

Läs hela repliken här.

Publicerad: 2020-12-01