Svensk Sjöfart i Aktuell Hållbarhet: Så öppnas vägen mot mer hållbar sjöfart

Sjöfarten står för en stor andel av transporterna till och från Sverige och näringen är beredd att öka sina ansträngningar för att elektrifiera sjöfarten. Det skriver Cecilia Andersson, ordförande i Svensk Sjöfarts miljökommitté och Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart.

Läs hela artikeln här.

Publicerad: 2019-09-24