Svensk Sjöfart i Aktuell Hållbarhet Debatt: Ge oss besked om transportomställning

Svensk Sjöfart skriver i Aktuell Hållbarhet att den kommande godsstrategin måste främja överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Tiden börjar rinna ut för regeringen att göra vad de lovat.

Sjöfartsbranschen mottog med glädje statsministern och vice-statsministerns besked direkt efter regeringsbildningen 2014 att arbeta för en överflyttning av långväga godstransporter från vägar till järnvägar och sjöfart. Vi väntar nu med tilltagande otålighet på att samarbetsregeringen ska leverera något på detta område innan mandatperioden tar slut.

I andra länder är trafik på älvar och floder en vanlig syn – i Nederländerna går exempelvis 47 % av det inrikes godstransportarbetet på fartyg medan motsvarande siffra i Sverige, som har Europas längsta kust, är 7 %. Detta har gjorts möjligt genom tydliga prioriteringar av möjligheten att använda särskilda fartyg för denna typ av trafik. Dessutom använder de digital teknik för att övervaka att trafiken på ett säkert sätt istället för som i Sverige enbart förlita sig på manuell övervakning ombord på varje fartyg genom lotsning. Utöver att lotsningen blir dyr så komplicerar de också transporterna genom väntetider och andra administrativa bördor vilket omöjliggör konkurrens mot den snabbare lastbilen. Kan vi styra flygplan med passagerare ombord från fjärrstyrda torn bör vi absolut kunna göra detsamma inom sjöfarten.

Läs debattartikeln i sin helhet här.

Publicerad: 2018-04-19