Svensk Sjöfart, GU och Transportföretagen i Mariestadstidningen debatt: ”Det blå en förutsättning för en grön omstart”

Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart, Johan Woxenius, professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och Marcus Dahlsten, VD för Transportföretagen och Sveriges Hamnar, skriver idag i Mariestadstidningen debatt om vikten av det blå för en grön omstart.

– Oaktat om Covid-19 kommer i fler kraftfulla vågor framöver finns det all anledning att öka takten i arbetet med den gröna återstart av ekonomin som regeringen aviserat. Inte minst viktigt är det att satsa kraftfullt på att logistiken tas till nästa nivå. Sverige, som liten nation med ett perifert geografiskt läge, måste ha logistik i världsklass, skriver debattörerna bland annat.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2020-08-27