Striktare gränser för bränslets svavelhalt gör att fler fartyg fyller på med renare bränsle

Striktare gränser för bränslets svavelhalt i Östersjön och Nordsjön gör att fler fartyg fyller på med renare bränsle från den bunkringsstation som finns i havet utanför Göteborg, därför ökar också sjöfartens utsläpp i Sverige. Om detta har Svensk Sjöfarts miljöansvarig Fredrik Larsson blivit intervjuad om i DN.
– Ur den synvinkeln är det positivt att utsläppen ökar för det bränsle som säljs i Sverige är renare och mer miljövänligt, säger Fredrik Larsson bland annat till DN.
Läs hela artikeln här: https://www.dn.se/arkiv/nyheter/miljokrav-pa-bransle-ger-okade-utslapp/
Publicerad: 2018-05-09