Stort fokus på grön omställning och sjöfartens konkurrenskraft under ESS2023

Igår avslutades konferensen European Shipping Summit (ESS) som organiseras av europeiska redareföreningen (ECSA) med flera. På plats var bland annat flera europeiska politiker och tjänstemän från parlamentet och kommissionen, beslutsfattare som har en viktig roll för sjöfartens framtid. Svensk Sjöfart representerades på plats av Anders Hermansson, vd, Claes Berglund, ordförande i Svensk Sjöfarts styrelse och Camilla Åberg Linder, näringspolitisk expert samt Anna Forshamn, Head of Sustainability Funding på Stena Line.

– Vi har under dessa två dagar haft goda dialoger med relevanta aktörer inom den europeiska och internationella sjöfarten. Flera talare har poängterat att den europeiska flottan, som idag utgör ca 40 procent av världshandelsflottan och sysselsätter omkring 685 000 personer direkt, är helt avgörande för vår försörjningstrygghet och presenterat olika förslag på hur flottan kan öka sin andel av handelsflödena, där frågan om överflyttning från land till sjöss belystes, samt att sjöfarten som bransch måste sättas högre upp på den politiska agendan, säger Camilla Åberg Linder, näringspolitisk expert på Svensk Sjöfart.

På dagordningen stod även frågan om sjöfartens gröna omställning.

– Ett annat tema som diskuterades i hög grad var givetvis den gröna omställningen av sjöfarten. Fit for 55-paket och implementering av FuelEU och EU ETS med start 2024. Fokus i diskussionerna har varit hur finansiering av sjöfartens gröna omställning ska säkras, såväl som tillgången till förnybara bränslen. Sist men inte minst belystes den omställning och vidareutbildning som kommer behövas för sjöanställda för den digitala och gröna omställningen ombord på fartyg, säger Camilla Åberg Linder.

Publicerad: 2023-09-21