Skogsindustrierna uppmärksammar akut behov av isbrytare

Branschorganisationen Skogsindustrierna skriver i en artikel på deras hemsida att det är av stor vikt att regeringen ger ökat anslag för nya isbrytare.

– För att människor ska kunna bo och verka i hela landet, även i Norrland, är en fungerande sjöfart året om helt avgörande. I Bottenviken har vi hittills behövt bryta is varje år, så även i år. Och vart 10-12 år är vi vana vid att få en rejäl vinter då behovet av isbrytning går långt ner i Östersjön, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna i artikeln.

Svensk Sjöfart menar att behovet av nya isbrytare är tydligt och har varit känt sedan länge.

– Precis som Skogsindustrierna konstaterar går flera av våra isbrytarna på övertid, vilket innebär en överhängande risk för att någon av dem går sönder och inte kan användas under en längre tid. Detta inte minst beroende på att det inte finns tillgängliga reservdelar att få tag i, utan att flera reservdelar måste special tillverkas. Att bedriva en operativa verksamhet i en så tuff miljö som i Bottenviken, där man tidvis kan möta bland de svårast isförhållandena i världen, med så gamla fartyg är inte långsiktigt hållbart. Att lappa och laga har hitintills hjälpligt fungerat för isbrytarna, men under senare år har vi sett haverier som under en lång tid gjort att en isbrytare inte kunnat användas och i princip har vi enbart räddats av mildra isvintrar. Nuvarande situation ger varken industrin eller sjöfarten tillräckligt stabila villkor och som jämförelse kan man konstatera att vi aldrig hade accepterat motsvarande om det rört vägtransporter på exempelvis E4:an, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

För att lösa problemet med nya isbrytare är det enligt Svensk Sjöfarts vice VD av stor vikt att regeringen tar beslut om medel till nya isbrytare.

– Idag tar staten ansvar för drift och investeringar gällande vinterväghållningen som går på land och vi anser att det vore självklart att staten gör detta även för det gods som transporteras på vatten. Att staten kommer till ett beslut i den kommande budgetpropositionen är helt avgörande för att tillförsäkra långsiktiga villkor för svensk basindustri och för svensk sjöfarts möjligheter att fortsätta arbetet med att utveckla och investera i effektiva och konkurrenskraftiga transportlösningar för industrin. Jag förutsätter att man inte drar denna fråga i långbänk ytterligare, särskilt som isbrytare inte precis är en produkt man köper från hyllan utan det tar flera år innan nya isbrytare finns på plats, säger Anders Hermansson.

Läs hela Skogsindustrierna artikel här.

Publicerad: 2020-03-12