”Sjöfartsverkets föreslagna avgiftsföreskrifter brister i konsekvensanalys”

Svensk Sjöfarts medlem HH Ferries är kritiska mot Sjöfartsverkets föreslagna avgiftsföreskrifter

I sitt remisskrav skriver de bland annat att de önskar ”justeringar av förslaget särskilt avseende beredskapsavgift, tak på passageraravgift samt att miljödifferentieringen justeras i enlighet med tidigare remisskommentarer”. Rederiet är också påpekar också bristen på konsekvensanalys trots enhällig kritik på denna punkt i tidigare remissomgångar. Detta är inte i enlighet med kraven i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

– När 90 procent av Sveriges export och import transporteras via sjövägen är en konkurrenskraftig svensk sjöfart och därmed avgiftshöjningarna en angelägenhet för svensk industri och hela Sverige. Fortsättningsvis hoppas vi att näringen och Sjöfartsverket kan samverka för att nå målet om att nyttja sjöfarten i högre utsträckning för att lösa samhällets hållbarhets- och transportutmaningar, säger Rikard Engström.

Om HH Ferries

HH-Ferries är ett Svensk-Danskt färjerederi som bedriver linjeverksamhet på sträckan Helsingborg- Helsingör. Rederiet äger totalt 5 fartyg (ett av fartygen används endast vid enstaka fall), vilka tillsammans fraktade ca 7.3 miljoner passagerare, 4.8 miljoner ton last, 1.3 miljoner bilar, 400 000 trailers och 20 000 bussar under 2016. Tillsammans gjorde fartygen över 50 000 resor över sundet. Rederiet har, sedan många år, haft ett stort miljöfokus och under de senaste 2 åren har arbetet intensifierats ytterligare. I December 2016 blev rederiet tex. certifierade enligt ISO 14001:2015 och mycket snart kommer 2 av fartygen att segla med full batteridrift som första i fartyg i världen av denna storlek. Konverteringen kommer att minska rederiets totala utsläpp av CO2, NOx, och SOx med hela 60% och projektet har belönats med det prestigefyllda priset ’Baltic Sea Clean Maritime Award’ 2017.

Publicerad: 2017-11-02