Rapport från Sjöfartsverkets branschråd

Under Sjöfartsverkets branschråd inledde generaldirektör Katarina Norén med att bland annat berätta att myndigheten har som ambition att ställa om från förvaltning till innovativ tjänsteutvecklare. Ett led i detta är det omfattande programmet ”Digitalt anlöp” som Sjöfartsverket sökt forskningsmedel från Trafikverket för. Intentionen är att genom digitalisering effektivisera sjöfartens anlöp till svenska hamnar. Programmet kommer att startas upp av Sjöfartsverket även om man inte får medfinansiering, men ambitionen blir då lägre. Det digitala anlöpet är enligt Sjöfartsverket en förutsättning för att man ska få ut nytta av de omfattande investeringar som gjorts inom STM-projektet. Svensk Sjöfart har valt att i nuläget inte gå in i programmet.

– Ett effektivare anlöp är väldigt viktigt men vi skulle vilja se att ett projekt som detta redan från början har en tydlig internationell koppling och inte minst att det nationella forskningscentret Lighthouse är involverat, säger Suzanne Green som är forskningsansvarig på Svensk Sjöfart.

Även frågan om European Maritime Single Window och digitaliseringsarbetet inom IMO presenterades av Mikael Renz på Sjöfartsverket.

– Idag står IMO-arbetet och den maritima infrastrukturen i fokus. Det går inte fort inom IMO men i alla fall fortare än vad man är van vid inom eMSW, säger Mikael Renz som också konstaterar att tullmyndigheterna blir allt viktigare aktörer i arbetet.

Enligt generaldirektör Katarina Norén har Sjöfartsverkets pensionsskuld ökat med 364 miljoner kronor till 2020.

– Jag tror att det är viktigt att Sjöfartsverket förklarar för uppdragsgivaren vilka effekterna blir av att anslagen är marginella. Både vad gäller transport, miljö och näringspolitik. Den summa som pensionsskulden ökat med på ett år är mer än den extrasatsning som alliansregeringen gjorde i den så kallade sjöfartsmiljarden, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Andreas Arvidsson på Sjöfartsverket informerade om lotsningsverksamheten och menade att det är en stor utmaning att rekrytera lotsar som också berättade att avgångsskyldigheten för lotsar vid 60 års ålder är borta sedan september. De kan därmed arbeta längre om de så önskar. Sjöfartsverket är involverade i ett arbete med att se på om man kan förändra utbildningen så att lotsar utbildas fortare och får fler produktiva år.

– Vårt mål är att man inte ska behöva vänta på lots. Vi deltar i ett projekt om navigationsstöd från land som finansieras av Trafikverket. Projektet ska ge ett interaktivt stöd till personalen ombord och praktiska tester Oxelösund är på gång. Gällande lotsplikten sänker man från 90 till 70 meter något som kan komma att ställa krav på fler lotsar, säger Andreas Arvidsson.

Publicerad: 2019-11-19