Sjöfartsverkets avgiftshöjningar motverkar svensk konkurrenskraft

Svensk Sjöfart är mycket kritiska mot Sjöfartsverkets föreslagna avgiftshöjningar för handelssjöfarten. Förslaget att höja kostnaderna för sjöfarten ytterligare motverkar svensk konkurrenskraft och politiska mål om att transportera mer gods med fartyg.

-Att återigen höja sjöfartens avgifter går tvärs med de politiska besluten om att mer gods och passagerare ska transporteras sjövägen. Vi föreslår istället att Sjöfartsverket väntar med att höja avgifterna tills man ser hur intäkterna från avgiftsmodellen som infördes 2018 och senaste årens avgiftshöjningar slår mot handelssjöfarten. Det är viktigt att man ser de föreslagna höjningarna om cirka 50 miljoner som ett tillägg till de höjningar om 215 miljoner som redan genomförts de två senaste åren. Det svenska avgiftssystemet är en stor konkurrensnackdel för svensk sjöfart. När vi tittar på våra europeiska konkurrenter ser vi att majoriteten inte har farledsavgifter alls och i Finland beslutade man exempelvis att sänka avgifterna med 50 procent – Sjöfartsverkets avgifter försämrar därmed svensk sjöfarts konkurrenskraft, vilket tillslut kommer slå mot svensk industri, säger Christina Palmén som arbetar med säkerhets- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

Det är inte bara de ökade avgifterna som Svensk Sjöfart vänder sig mot, utan också den försämrade miljöstyrningen som det nya avgiftssystemet innebär.

-Trafikanalys visar exempelvis i en rapport om sjöfartens internationella konkurrenssituation att sjöfarten är det mest miljö- och klimatvänliga transportmedlet, men trots det får betala mest för sina samhällsekonomiska kostnader. Och detta på grund av farledsavgifterna. Miljörabatten är idag bara en marginell del i Sjöfartsverkets avgiftsmodell och har dessutom minskat på totalen samtidigt som eventuella miljörabatter som fartyg försvinner på grund av tillägg av nya avgifter. Vi föreslår bland annat att man bör införa passageraravgiftstak, att beredskapsavgiften inkluderas i miljödifferentieringen, att det införs frekvensanlöpsrabatt från andra anlöpet och att man viktar kväve, koldioxid och partikelutsläpp högre än andra utsläpp. Dessutom tror vi att en ”early-movers” rabatt skulle leda till att flera rederier får möjlighet att investera i miljö- och klimatåtgärder, säger Christina Palmén.

Svensk Sjöfart efterfrågar även en översyn av Sjöfartsverket och bland annat efterfrågas mer offentliga medel för att finansiera isbrytningen.

-90 procent av världens handel transporteras sjövägen och sjöfartens möjligheter att verka i Sverige är centralt för Sveriges import och exportindustri. När sjöfartens konkurrenssituation försämras spiller det därmed över på svensk industri och det är därför viktigt att beslutsfattare tar tag i de stora utmaningar vi nu möter. Den ekonomiska situation som Sjöfartsverket står inför är inte på något sätt ny och vi har under en lång tid efterfrågat ett helhetsgrepp och en översyn av Sjöfartsverkets roll, uppgifter och avgifter samt hur verket finansieras. Vi anser exempelvis att vinstkravet på verket ska tas bort och mer offentliga medel måste in i systemet, bland annat för att finansiera isbrytningen., säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

 

Läs hela Svensk Sjöfarts remissvar här.

Läs Sjöfartstidningens tematidning om avgiftshöjningarna med beräkningar, synpunkter och förslag.

Publicerad: 2018-10-31