Sjöfartsverket höjer avgifter trots tillskott från regeringen

Under Sjöfartsverkets branschråd informerade generaldirektören Katarina Norén om att man beslutar att höja farleds- och lotsavgifterna. Detta trots att myndigheten fått betydande tillskott från regeringen.

– Nu har Sjöfartsverket fått en stor satsning från regeringen men vi tänker ändå höja avgifterna. Sjöfartsverket har en ekonomi som inte har en kostnadstäckning och ingen soliditet. Man har levt på kredit under 2000-talet och man måste fylla på bufferten. Fastigheten och flottan är så gamla så man har låga avskrivningar. Regeringen har gjort en jättesatsning och om budgetpropositionen går igenom så får Sjöfartsverket 220 MSEK nästa år som kan användas till den anslagsfinansierade verksamheten såsom slussar, kanaler och fritidsbåtar. Får vi ökningen varje år framåt då går den anslagsfinansierade verksamheten ihop och inte med förlust. Innan har handelssjöfarten fått gå in och betalat. År 2024 så återstår förhandling och diskussion vad medlen ska användas till. Sedan har man fått 45 MSEK i tre års tid att arbeta med. Utöver detta har man försvarsanslag i fem år. Man höjer avgifterna då Sjöfartsverket då får full kostnadstäckning på lots. Om 2 år har man full kostnadstäckning och sedan har man KPI-höjningar. Avgiftshöjningarna gör en jättestor påverkan för oss. Och för er, säger Katarina Norén bland annat under Sjöfartsverkets branschråd.

Svensk Sjöfarts tf VD Anders Hermansson menar att det är mycket oroande att Sjöfartsverket höjer avgifterna, dessutom så nära inpå när de faktiskt träder ikraft.

– Trots att de största ekonomiska tillskotten på nästan tio år lämnas till verket och de tydliga signaler som finns både från regering och riksdag om att man vill se mer gods till sjöss så tar Sjöfartsverket beslutet om att höja avgifterna. Jag bedömer det som orimligt inte minst med tanke på den situation som stora delar av sjöfarten befinner sig i och att man dessutom dessförinnan redan i flera år betalat in till Sjöfartsverket för sådant som egentligen borde ha finansierats över anslag. Det är nu hög tid att regeringen verkställer riksdagens tillkännagivande om en översyn av Sjöfartsverkets verksamhetsform och finansiering men också att man ser till att Sjöfartsverket får de långsiktiga anslagen som krävs för att bedriva sin verksamhet utan att sjöfartens och svensk industris konkurrenskraft minskar, säger Anders Hermansson.

Även Katarina Norén bekräftar att sjöfarten för tillfället är i en mycket tuff situation.

– Det är fortfarande mycket tufft för sjöfarten, vi är på väg åt rätt håll men vintern är en tuff period för passagerarsidan. Osäkerheten har varit mycket tuff. Vi trodde i september att man hade en uppgång som skulle fortsätta, men i oktober ser vi att det börjar gå ner igen. Fortfarande är det stora osäkerheter i ekonomin för sjöfarten. Här gäller det att komma ur det här så att man komma ur krisen, säger Katarina Norén.

Flera remissinstanser har varit kritiska till förslaget om höjningar, däribland Näringslivets transportråd, Trafikverket, Sveriges Skeppsmäklarförening och Rederierna i Finland.

Publicerad: 2021-11-15