Svensk Sjöfart stödjer Sjöfartsverkets förslag om sänkta farledsavgifter

Sjöfartsverket skriver i ett pressmeddelande att man avser att sänka farledsavgifterna med 23 procent för samtliga fartyg från och med 1 januari 2023.

– Vi är mycket positiva till Sjöfartsverkets förslag och har länge påpekat att det är av största vikt att avgifterna minskar och inte höjs så som de gjorts de senaste åren. Om man vill se en fortsatt utveckling av sjöfarten med stärkt konkurrenskraft är det centralt att detta inte blir en punktinsats, utan att Sjöfartsverket tillförs medel även långsiktigt. Systemet måste vara både stabilt och förutsägbart och detta är en bra början, säger Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart.

Sjöfartsverket föreslår även att miljöincitamentet förstärks med 30 procent, något som Svensk Sjöfart anser ger en möjlighet att påverka omställningen i rätt riktning.

– För den svenska sjöfarten är miljö och klimat i fokus och det är mycket välkommet att miljöincitamenten stärks så att de rederier som går före i utvecklingen också gynnas i befintliga system. Vi har exempelvis föreslagit att även beredskapsavgiften inkluderas i miljöincitamenten och detta förslag ser därför lovande ut, säger Christina Palmén, ansvarig för sjösäkerhet- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2022-04-13